Hur mycket utrymme utomhus kommer eleverna att ha tillgång till?

Vi har en ambition att skapa kvalitativa skolgårdar som både utmanar och ger en variationsrik miljö för barnen. I detaljplanen för Skäretskolan ingår en varierad och naturnära friyta som också följer Boverkets rekommendationer om 30 kvadratmeter utomhusyta per barn. Det blir en tillgänglig och välplanerad yta för lek och rekreation.

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor