Hur ska Skärets skola se ut?

Skolan kommer enligt vårt förslag att ha tre våningar och byggas så att den smälter in i det omgivande landskapet, vi tar hänsyn till att det är en värdefull kustmiljö. Här kan du se en skiss på hur den kan komma att se ut.

Höjdpartierna bakom skolan är högre än själva skolbyggnaden. Runt en stor del av skolan sparas skog, som blir som en grön barriär mellan skolan och närmaste bostadshus.

En skiss på skolan

En illustrationsskiss på hur Skärets skola kan komma att se ut. Skissen är framtagen av Semrén & Månsson

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor