När ska Skärets skola börja byggas och när ska den vara klar?

Om detaljplanen antas av kommunfullmäktige i juni och sedan vinner laga kraft, så inleds ett arbete efter sommaren 2024 med att uppföra skolan.

Då behöver vi teckna hyresavtal med Hemsö, påbörja arkeologiska arbeten, säkerställa mark och infrastruktur inför byggnation och sedan själva byggnadsentreprenaden. Skolan planeras öppna i januari 2028.

Detaljplanearbete för Skäret skola>>

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor