Båten och hamnen

Båtliv och båthamnar påverkar vår miljö på många sätt. Uddevallas långa kust i det inre fjordområdet är en av våra största naturtillgångar. En levande kust och skärgård och ett hav i balans är ett lokalt prioriterat miljömål. Vi kan alla medverka genom ett miljömedvetet båtliv.

Nya regler för fritidsbåtshamnar

Alla bryggor och fritidsbåtshamnar som kan ta emot fler än 25 båtar ska ha en avfallsmottagning och en godkänd plan för avfallshanteringen.
Läs mer om regler för avfall i fritidsbåtshamnar>>

Förbjudet att släppa ut toalettavfall!

Det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Vid två av Uddevallas marinor finns mottagningsanordning för toalettavfall:

 • Gästhamnen i centrala Uddevalla
 • Ljungskile Båtklubb

Ren båtbotten

Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet lite miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du behöver kanske inte bottenmåla din båt alls. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Tvätta din båt

All tvätt av båtar målade med båtbottenfärg innehållande ämnen giftiga för vattenlevande organismer ska ske över en spolplatta. För båtar som bedöms giftfria är borsttvätt i vattnet ett miljövänligt alternativ.

Uddevalla har tio spolplattor med reningsverk på marinor spridda längs kommunens kuststräcka. Där kan båtägare tvätta sina fritidsbåtar på ett miljövänligt sätt. Tvättvattnet samlas upp och renas innan det släpps ut till havet igen.

Reningsverken vid spolplattorna filtrerar bort stora delar av de farliga miljögifter som finns i båtbottenfärger, och som följer med i tvättvattnet när man tvättar sin båt. Bland annat TBT och irgarol kan samlas upp i reningsverken.

Tvätta din båt här:

 • Stora Bornöbåtar
 • Studseröds Marin
 • Jordfalls Hamn
 • Fantasi Marina
  • Källviken
  • Munkeby
 • Dragsmarks Varv
 • Sunds Marin
 • Ulvesunds Båtvarv
 • Marinhuset Uddevalla
 • Ljungskile Båtklubb

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor