Båten och hamnen

Uddevallas långa kust i det inre fjordområdet är en av våra största naturtillgångar. En levande kust och skärgård och ett hav i balans är ett lokalt prioriterat miljömål. Vi kan alla medverka genom ett miljömedvetet båtliv.

Förbud mot att släppa ut toalettavfall!

Det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Töm ditt toalettavfall här

Vid två av Uddevallas marinor finns mottagningsanordning för toalettavfall:

  • Gästhamnen i centrala Uddevalla
  • Ljungskile Båtklubb

Ren båtbotten

Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet lite miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du behöver kanske inte bottenmåla din båt alls. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Tvätta din båt

Enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer ska all tvätt av båtar ske över en spolplatta eller i en borsttvätt, för att undvika förorening.

Uddevalla har nio spolplattor med reningsverk på marinor spridda längs Uddevallas kuststräcka. Där kan båtägare tvätta sina fritidsbåtar på ett miljövänligt sätt, tvättvattnet samlas upp och renas innan det släpps ut till havet.

Reningsverken vid spolplattorna renar bort stora delar av de farliga miljögifter som finns i båtbottenfärger, och som följer med i tvättvattnet när man tvättar sin båt. Bland annat TBT, tributyltenn som i vattenmiljö är ett av de giftigaste ämnen människan skapat.

Tvätta din båt här: 

  • Stora Bornöbåtar marina
  • Studseröds marina
  • Jordfalls hamn
  • Källvikens varv
  • Dragsmarks varv
  • Sunds Marin
  • Marinhuset Uddevalla
  • Ljungskile båtklubb

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00