Ekologisk hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för kommunen som ska genomsyra hela organisationen.

För att stärka miljöarbetet infördes 2004 ett  miljöledningssystemet (EMAS) och Uddevalla blev då Sveriges första EMAS-registrerade kommun. 2017 gick kommunen över till det internationella miljöledningssystemet ISO 14001.

Allt miljöarbete utgår från organisationens förutsättningar och ingår i kommunens styr och ledningssystem. Resultatet av miljöarbetet går att läsa om i årsredovisningen och den årliga miljöredovisningen.

Vad är ett miljöledningssystem?

Ett miljöledningssystem är ett verktyg och stöd för att prioritera, följa upp och ständigt förbättra miljöarbete.

Ett miljöledningssystem innebär att man systematiskt arbetar med att förbättra miljön och man årligen blir granskad av en oberoende och extern miljörevisor.

Det innefattar både den interna verksamheten och det utåtriktade miljöarbetet till kommunens invånare, näringsliv och organisationer.

Kontakt

Birgitte Johansson, strateg

+46 522‑69 73 58

birgitte.johansson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor