Miljömål

Framtiden skapas av oss idag. Alla kan bidra till utveckling och förbättring av miljöarbetet genom kännedom, kunskap och dialog om Uddevalla kommuns sex övergripande miljömål:

 1. Uppmuntra och inspirera
  Vi ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv.

 2. Skapa förutsättningar
  Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

 3. Planera hållbart
  Vi ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurserna.

 4. Ställa krav
  Vi ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster när så är möjligt.

 5. Vara energimedvetna
  Vi ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förnybart.

 6. Tänka på hur vi reser
  Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor