Miljöredovisningar

Uddevalla kommunala verksamhet arbetar systematiskt med miljö och är sedan 2004 Sveriges första EMAS-registrerade kommun. Under 2017 gick kommunen över till den internationella standarden för miljöledningsystem ISO 14001.

Årligen tas en miljöredovisning fram som visar resultatet för året.

Grönt kort

Grönt kort är ett informationsblad till alla anställda och beskriver vad alla måste bidra med i miljöarbetet.

Grönt kort Pdf, 1.2 MB.

Förslag på sidor