Uddevalla är en ekokommun

Uddevalla kommun är en av Sveriges ekokommuner. Föreningen Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt samarbete för kommuner, landsting och regioner i form av en ideell förening. Föreningen hanterar gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Mål 

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. De fyra principerna för hållbarhet utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.

Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare och pådrivare, det vill säga vara en tydlig lokal röst i miljöpolitiken. De ska också förmedla goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och internationellt.

Förslag på sidor