Fairtrade city

Uddevalla kommun blev en Fairtrade City 2010, och har fått fortsatt förtroende. Uddevalla kommun fick förnyad status som Fairtrade City 2021.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling och driver ett aktivt informationsarbete. Arbetet leds av en samverkansgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion.

Sammanfattningen är att kommunen är ett föredöme vad gäller tydlig målsättning och konkreta åtgärdspunkter för att uppnå kännedom om Fairtrade och att öka den etiska konsumtionen.

Fairtrade är en oberoende internationell produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnads villkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Genom att välja Fairtradeprodukter bidrar du till att:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhället och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratiutveckling och organisationsrätt främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Att välja Fairtrade-produkter är ett lätt sätt att göra skillnad!

Aktiviteter

För att Uddevalla ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City ska aktiviteter genomföras varje år. Syftet med aktiviteterna är att sprida information till allmänheten om Fairtrade.

Vill du vara med och planera och hjälpa till eller har du förslag på aktivitet? Hör gärna av dig.

Kontakt

Pia Svensson, miljösamordnare

+46 522‑69 73 67

pia.svensson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Jenny Olsson, hållbarhetsstrateg

+46 522‑69 73 42

jenny.c.olsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00