Kriterier

Vad krävs för att bli en Fairtrade City

För att bli utnämnd till en Fairtrade City ska vissa krav vara uppfyllda.  

  • Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedel som möjligt. Stadshuset ska konsumera Fairtrade-produkter eller motsvarande.
  • En lokal styrgrupp ska tillsättas för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade Citystatus och för att kontrollera att kriterierna efterlevs.
  • Styrgruppen ska aktivt arbeta för att sprida information kring etisk konsumtion. Minst fyra informationsaktiviteter per år ska genomföras.
  • Ett visst utbud av Fairtrademärkta produkter ska finnas i butiker, kaféer, restauranger och hotell. Dessa registreras och fylls på efterhand som utbudet ökar.
  • Fairtrade på jobbet. Arbetsplatser registrerar sig själva på Fairtrade Citys hemsida. Alla kommunala och privata arbetsplatser kan räknas med i denna kategori. Arbetsplatsen uppmanas sätta upp det specifika Fairtrade på jobbet-diplomet för att kommunicera att de fikar Fairtrade-märkt vid registreringstillfället och för att visa att de är en del av Fairtrade City. Arbetsplatsens namn, fikamästare och dess e-post samt telefon och adress kan skickas från Fairtrade till den lokala styrgruppens kontaktperson vid önskemål. Arbetsplatserna kan se också över möjligheterna att löpande inkludera fler Fairtrade-märkta produkter.

För att kunna fortsätta vara Fairtrade City ska den offentliga konsumtionen av Fairtrade-produkter eller motsvarande öka. Dessutom ska informationsarbetet utvecklas för att öka medvetenheten och kunskaperna kring etisk konsumtion.

För att bli utnämnd till en Fairtrade City ska dessa krav vara uppfyllda.

Kontakt

Pia Svensson, +46 522‑69 73 67

Miljösamordnare

pia.svensson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Jenny Olsson, +46 522‑69 73 42

Energirådgivare

jenny.c.olsson@uddevalla.se

Energirådgivning Kungsgatan 25-29

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00