Kriterier

Vad krävs för att bli en Fairtrade City

För att bli utnämnd till en Fairtrade City ska vissa krav vara uppfyllda.  

  • Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal samt verka för att fler produkter tillkommer när så är relevant.
  • En lokal samverkansgrupp ska tillsättas för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade Citystatus.
  • Samverkansgruppen tar fram en verksamhetsplan för året med aktiviteter. Samarbeten mellan tex kommun, föreningar och butiker uppmuntras.
  • Fairtrade på jobbet. Arbetsplatser registrerar sig själva på Fairtrade Citys hemsida. Alla kommunala och privata arbetsplatser kan räknas med i denna kategori.
    Fairtrade på jobbet>>

För att kunna fortsätta vara Fairtrade City ska den offentliga konsumtionen av Fairtrade-produkter eller motsvarande öka. Dessutom ska informationsarbetet utvecklas för att öka medvetenheten och kunskaperna kring etisk konsumtion.

För att bli utnämnd till en Fairtrade City ska dessa krav vara uppfyllda.

Kontakt

Pia Svensson, miljösamordnare

+46 522‑69 73 67

pia.svensson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Jenny Olsson, hållbarhetsstrateg

+46 522‑69 73 42

jenny.c.olsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla