Klimatstrategi

Uddevalla kommun är en av flera svenska kommuner som tidigt valde att ansluta sig till den nationella utmaningen Första fossilfria välfärden.

I Uddevallas energiplan som antogs 2015 finns åtgärder för att ställa om energisystemet till förnybart, för att spara på energi- och naturresurser, trygga den lokala försörjningen av energi och för att stärka samverkan mellan olika samhällsaktörer i omställningen och ta vara på möjligheterna.

Varför?

I Uddevalla kommun finns viljan att forma ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. En strategi för klimatfrågorna är viktig eftersom ett förändrat klimat förändrar förutsättningarna för liv både i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Klimatfrågan är nära förknippad med energianvändningen och kommunens energiplan men det finns också andra viktiga styrdokument i en kommun som har betydelse för hur väl vi lyckas hantera klimatet.

Klimatstrategin koncentrerar det ur klimatsynpunkt mest relevanta ur kommunens övergripande miljömål, energiplan, samhällsbyggnads strategi samt avfallsplan. Den är därför föränderlig över tid i takt med att dessa styrdokument förändras.

Verktyg?

Åtgärderna sker ofta i samarbete och samverkan med andra aktörer i den geografiska kommunen eller regionen. Många åtgärder är också avsedda att påverka kommuninvånare och andra verksamma i kommunen att minska sina utsläpp av växthusgaser samt att hushålla med våra gemensamma energiresurser. Viktiga verktyg är därför Samverkan, rådgivning och information men också projekt kopplat till klimatet med hjälp av stöd till förstudier och rena investeringar i syfte att nå en klimatnytta.


Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00