Bassholmen

Kor på Bassholmen

Bassholmen ligger i det vackra området Strömmarna och utgör den västligaste delen av Uddevalla kommun. På ön finns stora öppna och betade områden, men det är även inslag av barrskog och dalstråk kantade med lövträd. Det finns ett mycket rikt fågelliv i de grunda och näringsrika vattnen som omger Bassholmen. Här rastar storspov, kärrsnäppa och strandpipare. I augusti dominerar hundratals simänder. Bassholmen blev naturreservat 1975 och är cirka 86 hektar stort.

Markerna på Bassholmen har brukats sedan lång tid och det i kombination med skärgårdsnäringar som fiske, båtbyggeri och sjöfart. Under sillperioden på 1700-talet fanns här sillsalteri och trankokeri. Under andra halvan av 1800-talet gav ett båtvarv sin ägare, Jakob Johansson, sådan rikedom att han kunde uppföra den ståtliga mangårdsbyggnad som i dag är vandrarhem. Vandrarhemmet hyr kommunen ut till besökande grupper och i hamnen finns nu båtmuseum i föreningen Allmogebåtars regi. I hamnen finns också gamla byggnader kvar från perioderna med sillsalteri, båtvarv och mekanisk verkstad på Bassholmen.

Delar av hamnområdet på Bassholmen är avspärrat på grund av historiska föroreningar. Du hittar mer information på:

Förorenade områden i Uddevalla kommun - Bassholmen

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Bassholmens naturreservat men det finns föreskrifter som reglerar vad du inte får göra i reservatet.

Det är inte tillåtet

  • Att tälta. Men om förvaltaren ger tillstånd får lägerverksamhet bedrivas.
  • Att göra upp eld annat än på platser som förvaltaren anvisar, t ex grillplatser.
  • Att ha hunden lös.
  • Att framföra motordrivet fordon.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00