Bassholmen

Bassholmen ligger i det vackra området Strömmarna och utgör den västligaste delen av Uddevalla kommun. På ön finns stora öppna och betade områden, men det är även inslag av barrskog och dalstråk kantade med lövträd.

Det finns ett mycket rikt fågelliv i de grunda och näringsrika vattnen som omger Bassholmen. Här rastar storspov, kärrsnäppa och strandpipare. I augusti dominerar hundratals simänder. Bassholmen blev naturreservat 1975 och är cirka 86 hektar stort. Under 2023 uppdaterades reservatet med nya, modernare föreskrifter.

Kor på Bassholmen

Markerna på Bassholmen har brukats sedan lång tid och det i kombination med skärgårdsnäringar som fiske, båtbyggeri och sjöfart. Under sillperioden på 1700-talet fanns här sillsalteri och trankokeri. Under andra halvan av 1800-talet gav ett båtvarv sin ägare, Jakob Johansson, sådan rikedom att han kunde uppföra den ståtliga mangårdsbyggnad som i dag är vandrarhem. Vandrarhemmet hyr kommunen ut till besökande grupper och i hamnen finns nu båtmuseum i föreningen Allmogebåtars regi. I hamnen finns också gamla byggnader kvar från perioderna med sillsalteri, båtvarv och mekanisk verkstad på Bassholmen.

Delar av hamnområdet på Bassholmen är avspärrat på grund av att man hittat historiska föroreningar. Du hittar mer information om föroreningarna på: Förorenade områden i Uddevalla kommun - Bassholmen>>

Naturreservatet Bassholmen

I början av 2023 uppdaterades Bassholmens naturreservat med ett nytt beslut som innebär en ny skötselplan och nya, modernare föreskrifter. Under mer information finns en länk till Naturvårdsverkets karttjänst där du hittar hela det nya reservatsbeslutet.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Bassholmens naturreservat men det finns föreskrifter som reglerar vad du inte får göra i reservatet.

Det är inte tillåtet att:

  • Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel av naturreservatet, jakt eller eftersök av skadat vilt.
  • Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade. Förbudet gäller inte gasol- och spritkök eller liknande.
  • Övernatta utomhus annat än på platsen som framgår av beslutskartan.
    Beslutskarta för övernattning>> Pdf, 287.7 kB.
  • Förtöja båt eller annan farkost mer än två nätter i sträck på samma plats. Förbudet gäller inte i gästhamnen.
  • Lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land annat än på markerade platser. Förbudet gäller inte tillfällig uppläggning dagtid.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande anordning.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun

Bilder från Bassholmen

Förslag på sidor