Bassholmen

Bassholmen ligger i det vackra området Strömmarna och utgör den västligaste delen av Uddevalla kommun. På ön finns stora öppna och betade områden, men det är även inslag av barrskog och dalstråk kantade med lövträd. Det finns ett mycket rikt fågelliv i de grunda och näringsrika vattnen som omger Bassholmen och särskilt vintertid samlas sjöfågel och vadare i de isfria områdena.

Mitt på ön ligger en gammal mangårdsbyggnad som kommunen hyr ut till besökande grupper och i hamnen finns båtmuseum i föreningen Allmogebåtars regi. I hamnen finns också gamla byggnader kvar från perioder när det varit sillsalteri, båtvarv och mekanisk verkstad på Bassholmen.

Bassholmen blev naturreservat 1975 och är cirka 86 hektar stort.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Bassholmens naturreservat men tänk på att vissa saker inte är tillåtna inom reservatet:

  • Att tälta. Men om förvaltaren ger tillstånd får lägerverksamhet bedrivas.
  • Att göra upp eld annat än på platser som förvaltaren anvisar, t ex grillplatser.
  • Att ha hunden lös.
  • Att framföra motordrivet fordon.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun

Kontakt

David Alfredsson, +46 522‑69 63 83

Skogsförvaltare

david.alfredsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00