Bäveån nedre

Bäveåns nedre eller Älje-Porsen som det också kallas, är ett tvådelat naturreservat utmed Bäveån. Här finns ett fågeltorn som invigdes våren 2017.

De flackare landskapen i öster består i huvudsak av betesmark med ett rikt fågelliv. Betesmarken har nyligen restaurerats och nu sker en spännande utveckling när ”nya” arter successivt hittar dit.

I den västra delen av reservatet finns en trång, kanjonliknande dal som kan vara spännande att vandra längs med. Strax norr om dalen ligger sjön Surveln där den för länet ytterst sällsynta gotlandsagen växer.

Inom den östra delen av reservatet finns två småsjöar som är följden av att det tidigare pågått en omfattande täktverksamhet i området. Det är skalgrus som tagits tillvara för att användas till hönsfoder och som fyllnadsmaterial vid byggandet av vägar, järnvägar. Skalgruset är lämningar från djur som levde här för cirka 10 000 år sedan. Då var området vattentäkt av ett sund som sträckte sig från Uddevalla till Vänern.

1987 beslutades att området skulle bli naturreservat. Det är totalt cirka 70 hektar. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld på annan än av förvaltaren anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Förslag på sidor