Bjursjöns friluftsområde

I Bjursjöns friluftsområde finns den populära badsjön Bjursjön, ett utegym och Lelångens banvall som är en av våra mest omtyckta motions- och promenadstråk.

Bjursjön

Bjursjön

Sjön ligger bekvämt tillgänglig vid bilvägens slut och utmed Lelångenbanans banvall.

Från Uddevalla skidklubbs sportstuga i området utgår löp- och vandringsleder, cykelleder för mountainbike, belyst motionsspår och spårade skidspår. Stugan erbjuder omklädningsmöjligheter, bastu med mera samt servering söndagar vintertid.

Stränderna i norr och nordost är lättillgängliga och lämpliga som utflyktsmål. Där finns också en kommunal badplats.

I Bjursjön behövs inget fiskekort och här fiskar man efter abborre, gädda och mört. Längre norrut utmed banvallen ligger Hogsjön med växande vassområden som döljer ett rikt fågelliv.

Hålligångparken - utegym och motorikbana

Hålligångparkens utegym

Hålligångparkens utegym

Vill du vara aktiv i en attraktiv utomhusmiljö?  Det kan du vara i Hålligångparken vid Bjursjön. Parken innehåller både utegym och motorikbana – något för alla åldrar.

Utegymmet innehåller 14 olika stationer och motorikbanan som bjuder in till lek är indelad i en del som passar lite yngre barn, och en del med utformning som passar för lite äldre barn.

Hålligångparken ligger strax bakom Bjursjöstugan i nära anslutning till både boulebana, löparspår och badbrygga.

Här finns också två fasta grillplatser som är till för engångsgrillar.  Eventuellt skräp får var och en plocka med sig hem och källsortera - av det skälet finns ingen soptunna i parken. 

Marken är hårdgjord så att ytorna blir lättillgängliga även med rullstol.

Välkommen att hålla igång i Hålligångparken!

Lelångenbanans banvall

Ett av Uddevallas mest populära motions- och promenadstråk. Den kombinerade cykel- och gångvägen går från sjukhuset genom bostadsområden och vidare upp i skogen förbi Bjursjön och Hogsjön till Lane-Ryr. Om vädret tillåter har en del av sträckan anlagda skidspår.

Banvallen är vad som återstår av den 89 km långa, smalspåriga järnvägsförbindelsen mellan Uddevalla och Bengtsfors. Spårvidden var 891 mm. Den invigdes av kung Oscar II 1895 och sista rälsbussen gick 1964.

Förslag på sidor