Ekholmen

Ön är belägen mellan Oxholmen och Restenäs ö i Ljungskile. Den formas av två bergshöjder och en trädbevuxen svacka. Inom ett mindre ljunghedspart på öns mitt återfinns resterna av ett fornminne, en stensättning som troligen är från bronsåldern.

Ön har stor betydelse för friluftslivet och är särskilt attraktivt för båtburen allmänhet.

Växter som du kan hitta på Ekholmen är till exempel ljung, gul fetknopp, kärleksört och tjärblomster.

Reservatet är bildat 1973, och har en areal på ca 2 hektar 

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ekholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa,
  • göra upp eld på annat ställe än på Ekholmens nordspets,
  • medföra okopplad hund,
  • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00