Ekholmen

Ekholmen är en ö belägen mellan Oxholmen och Restenäs ö i Ljungskile. Ön har stor betydelse för friluftslivet och är särskilt attraktivt för båtburen allmänhet.

Ön formas av två bergshöjder och en trädbevuxen svacka. Inom ett mindre ljunghedspart på öns mitt återfinns resterna av ett fornminne, en stensättning som troligen är från bronsåldern. Växter som du kan hitta på Ekholmen är till exempel ljung, gul fetknopp, kärleksört och tjärblomster.

Reservatet på Ekholmen bildades 1973, och har en areal på ca 2 hektar 

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ekholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa,
  • göra upp eld på annat ställe än på Ekholmens nordspets,
  • medföra okopplad hund,
  • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Förslag på sidor