Emaus, naturreservat

Naturreservatet Emaus ansluter direkt till Uddevalla södra stadsbebyggelse. Området är avsatt som ett natur- och fritidsreservat. Området är genomväxt av lättgångna stigar. Från den högsta punkten erbjuds besökaren en hänförande utsikt över Byfjorden och det närliggande Gustafsbergsområdet. I området ligger Emaus lantgård med fritidsverksamhet för barn och ungdom.

Lövträd och stig

Foto: Robert Wahlström

Större delen av ytan täcks av blandskog med dominerande ädla lövträd och tall. På sluttningen mot väster och i bäckraviner har på gynnsamma ställen utvecklats en lundvegetation med ek, alm, ask, bok och hassel, samt en rik fältskiktsflora, som har sin främsta förutsättning i inslaget av basiska bergarter i berggrunden. Här har man möjlighet att påträffa botaniska rariteter som skogstarr och gräsen lundlosta och strävlosta. Av örter kan man få se bland annat underviol, nästrot, springkorn och trolldruva.

Emaus naturreservat bildades 1967 och är cirka 26 hektar stort.

Emaus lantgård

Emaus lantgård är en del av kommunens fritidsverksamhet för barn och ungdom. Emaus var från början ett torp och 1740 byggdes där en herrgårdsliknande byggnad och egendomen förvandlades till landeri i betydelsen ståndsmässig bebyggelse på stadens donationsjordar.

Esaias Tegnér har diktat om Emaus som "en lustgård vid Uddevalla". Även om det kommunala övertagandet 1965 innebar slopande av olika trädgårdsanläggningar så bär mangårdsbyggnad och omgivningarna fortfarande en ståndsmässig prägel. Vegetationen runt gården är parklinkande med inslag av exotiska träd.

Emaus park och grönområde>>

På Emaus lantgård har vi djur och barnaktiviteter »

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka naturreservatet Emaus, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada eller ta bort växande träd eller buskar samt att plocka eller gräva upp blommor,
  • störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda häckande fågel, ta eller skada ägg eller bo,
  • medföra lös hund eller katt,
  • tälta eller göra upp eld,
  • på störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt,
  • skräpa ned med glas, plåt, papper, plast, avfall eller på annat sätt.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Förslag på sidor