Emaus

Naturreservatet Emaus ansluter direkt till Uddevalla södra stadsbebyggelse. Området är avsatt som ett natur- och fritidsreservat. Större delen av ytan täcks av blandskog med dominerande ädla lövträd och tall. På sluttningen mot väster och i bäckraviner har på gynnsamma ställen utvecklats en lundvegetation med ek, alm, ask, bok och hassel, samt en rik fältskiktsflora, som har sin främsta förutsättning i inslaget av basiska bergarter i berggrunden. Här har man möjlighet att påträffa botaniska rariteter som skogstarr och gräsen lundlosta och strävlosta.

Av örter kan man få se bl a underviol, nästrot, springkorn och trolldruva.

Området är genomväxt av lättgångna stigar. Från den högsta punkten erbjuds besökaren en hänförande utsikt över Byfjorden och det närliggande Gustafsbergsområdet.

Centralt i Emaus-reservatet finns en lantgård där man tar emot besökare. Vegetationen runt gården är parklinkande med inslag av exotiska träd.

Emaus naturreservat bildades 1967 och är cirka 26 hektar stort.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka naturreservatet Emaus, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada eller ta bort växande träd eller buskar samt att plocka eller gräva upp blommor,
  • störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda häckande fågel, ta eller skada ägg eller bo,
  • medföra lös hund eller katt,
  • tälta eller göra upp eld,
  • på störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt,
  • skräpa ned med glas, plåt, papper, plast, avfall eller på annat sätt.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Kontakt

David Alfredsson, +46 522‑69 63 83

Skogsförvaltare

david.alfredsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00