Gustafsbergsområdet

Omfattar stränder vid sydsidan av Byfjorden och anslutande bergspartier söder därom. Centralt i området finns den välkända badorten Gustafsberg med anor från 1700-talet. Barrskog med grandominans täcker större delen av den bergbundna terrängen. I öster längs infartsvägen till Uddevalla finns lägre partier, där Bodeleån skär djupt ned i lerrika sediment. Ravinsluttningar som tidigare var hagmark och hölls öppna genom bete, präglas av bland annat forsärla, strömstare, bivråk, skogsduva, stenknäck, kungsfiskare och härmsångare. Gustafsbergsområdet har stor betydelse för rekreation för tätortsbefolkningen i Uddevalla men har också ett betydande turistiskt intresse, med den anslutande parken. Området är genomdraget av småvägar och stigar. Från bryggan i hamnen leder en härlig strandpromenad till småbåtshamnen vid Rödön och badplatsen Lindesnäs.
Sommartid avgår skärgårdsbåtar från Södra Hamnen till Gustafsberg. Reservatet är bildat 1980 och har en areal på ca 278 hektar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Föreskrifter för allmänheten. Känn er välkomna att besöka Gustafsbergsområdets naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • i skogsmark rida på annat än särskilt iordningställda och skyltade ridstigar.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Kontakt

David Alfredsson, +46 522‑69 63 83

Skogsförvaltare

david.alfredsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00