Herrestadsfjället

Herrestadsfjället har två naturreservat som ligger intill varandra och kan betraktas som ett enda sammanhängande reservat. Tillsammans omfattar de nästan 1 400 hektar skogsmark, berg, sjöar och fukthedar och det är ett populärt friluftsområde alla årstider. Ordet ”fjäll” kommer från norskan.

Under större delen av 1800-talet var området i stort sett skoglöst till följd av avverkning och betesdrift och då var hällmarkerna till stor del bevuxna med ljung. I slutet av 1800-talet planterades skog på fjället. Idag är huvuddelen av området skogbeklätt med främst tall, men eftersom det varit öppet landskap finns idag ingen riktigt gammal skog inom naturreservaten.

Naturreservaten knyts samman med Uddevalla tätort genom Åleslåleden som startar i Kurveröd och går till gården Åleslån, som också är naturskola. Inom naturreservaten finns även flera andra stigar och leder, bland annat passerar Bohusleden genom båda reservaten.

Naturen i de båda naturreservaten inbjuder till bland annat vandring, svamp- och bärplockning, skidåkning och sportfiske. Det går att lösa fiskekort i flera av sjöarna. Vilka sjöar som ingår i Herrestadsfjällets kortfiskeområde och var det går att köpa fiskekort hittar du under mer information längre ner på sidan.

På fjället finns klassiska raststugor som Hällerstugan, Kärrestugan, Kölnestugan och Krokestugan. En annan bra rastplats är “Kåtan“ vid norra delen av V Krokevattnet.

På den gamla gården Åleslån drivs sedan många år tillbaka naturskola för skolelever i kommunen. Runt gården har också landskapet till stor del åter öppnats upp och sommartid finns här betande djur.

Naturreservaten bildades 1999 (nr 9) respektive 2009 (nr 10) och är tillsammans nära 1 400 hektar.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Herrestadsfjällens naturreservat, men för allas trevnad - glöm inte att för allmänheten gäller vissa föreskrifter i naturreservaten.

Det är inte tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på platser som anvisats av förvaltaren
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra sjöar än vad förvaltaren anvisat
  • ställa upp husvagn/husbil annat än på platser som anvisats av förvaltaren och då under högst ett dygn
  • medföra okopplad hund
  • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Och glöm inte att självfallet så tar du med dig dina sopor hem.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Kontakt

David Alfredsson, +46 522‑69 63 83

Skogsförvaltare

david.alfredsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00