Herrestadsfjället

Herrestadsfjället är för uddevallaborna nästan lika kärt som havet. Herrestadsfjället har två naturreservat som ligger intill varandra och kan betraktas som ett enda sammanhängande reservat. Tillsammans omfattar de nästan 1 400 hektar skogsmark, berg, sjöar och fukthedar och det är ett populärt friluftsområde alla årstider.

Hällerstugan

Hällerstugan. Foto: Robert Wahlström

Naturreservaten knyts samman med Uddevalla tätort genom Ålslåleden som startar i Kurveröd och går till gården Ålslån, som också är naturskola. Inom naturreservaten finns även flera andra stigar och leder, bland annat passerar Bohusleden genom båda reservaten.

Naturen i de båda naturreservaten inbjuder till bland annat vandring, svamp- och bärplockning, skidåkning och sportfiske. Det går att lösa fiskekort i flera av sjöarna. Vilka sjöar som ingår i Herrestadsfjällets kortfiskeområde och var det går att köpa fiskekort hittar du under mer information längre ner på sidan.

Ordet ”fjäll” kommer från norskan.På fjället finns klassiska raststugor som Hällerstugan, Kärrestugan, Kölnestugan och Krokestugan. En annan bra rastplats är “Kåtan“ vid norra delen av Västra Krokevattnet.

På den gamla gården Ålslån drivs sedan många år tillbaka naturskola för skolelever i kommunen. Runt gården har också landskapet till stor del åter öppnats upp och sommartid finns här betande djur.

Naturen på Herrestadsfjället

Herrestadsfjället bjuder på en starkt varierad och stundtals dramatisk natur. Tallar, både resliga giganter och vresiga martallar återfinns där jordlagret är tunt och näringsfattigt. I öster hittar man öppna, trädlösa hällmarkshedar. Gran finns företrädesvis i väster, i sluttningar och sänkor samt i planteringar på tidigare inägomark. Ek, tall och björk förekommer i mindre bestånd. Fjällets centrala del är starkt kuperad och här finns fjällets högsta punkt, nästan 177 meter över havet.

Under större delen av 1800-talet var området i stort sett skoglöst till följd av avverkning och betesdrift och då var hällmarkerna till stor del bevuxna med ljung. I slutet av 1800-talet planterades skog på fjället. Idag är därför huvuddelen av området skogbeklätt, men eftersom det varit öppet landskap finns idag ingen riktigt gammal skog inom naturreservaten.

Antalet sjöar är stort och myrmark är det gott om över hela fjället, främst i nordost. Den vackraste mossen är troligtvis Bredmossen längst i nordväst. Höjdläget innanför kusten innebär riklig nederbörd vilket gynnar gräset blåtåtel, halvgräset hedsäv, riset klockljung samt örter som myrlilja och Jungfru Marie nycklar.

De magra markerna innebär annars en dominans för renlavar, lingon, blåbär, kråkris och olika mossor. Vildmarkskaraktären ger tjädern ett starkt fäste. Orrar hörs spela, nattskärran surrar och sjöfåglarna intar de många sjöarna. Bäver finns åter i området.

Naturreservatet Herrestadsfjället

Naturreservaten bildades 1999 (nr 9) respektive 2009 (nr 10) och är tillsammans nära 1 400 hektar.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Herrestadsfjällens naturreservat, men för allas trevnad - glöm inte att för allmänheten gäller vissa föreskrifter i naturreservaten.

Det är inte tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på platser som anvisats av förvaltaren
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra sjöar än vad förvaltaren anvisat
  • ställa upp husvagn/husbil annat än på platser som anvisats av förvaltaren och då under högst ett dygn
  • medföra okopplad hund
  • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Och glöm inte att självfallet så tar du med dig dina sopor hem.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Insjö

Foto: Robert Wahlström

Mer information

Förslag på sidor