Kalvön

I Kalvöfjorden, mellan Bokenäset och Orust, ligger naturreservatet Kalvön. Reservatet är en ö med kraftigt kuperad terräng och höjder som sträcker sig nästan 100 meter över havet. Stora delar av ön är ändå lättillgängliga med dalgångar och lättgångna stigar. Det finns dessutom fast landförbindelse med en gångbro.

Del av Kalvön

Foto: Robert Wahlström

Naturreservatet består i huvudsak av skogsmark med gran i skyddade lägen och glest växande martall på höjderna. Skogen ska lämnas till fri utveckling vilket gynnar den rika floran som bland annat är intressant inom ett granbestånd i ett skuggigt läge på nordsidan. Även fågellivet är rikt och typiskt för gammal barrskog.

Många besökare söker sig till badstränderna vid Skänklinge uddar, Mjölkevik, Storebukt och Djupvik.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Kalvöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld,
  • ta med lös hund,
  • eller skräpa ned med glas, plåt, papper, plast eller annat avfall.

Naturreservatet Kalvön har funnits sedan 1968, men 2010 togs ett nytt beslut. Reservatet är cirka 129 hektar stort.

Naturvårdsförvaltare

Västkuststiftelsen

Mer information

Förslag på sidor