Kärlingesund

Kärlingesunds naturreservat ligger på Bokenäsets västligaste del och gränsar till vattenområdet Strömmarna.

Kärlingsund

Foto: Robert Wahlström

Naturreservatet består av gamla kulturmarker och större delen av reservatet är betesmark. Här finns många, stora gamla ekar, stengärdesgårdar, flera husgrunder och även inslag av ädellövskog såväl som vindpinade martallar.

I naturreservatet hittar du såväl en rik flora som ett omfattande fågelliv. Här hittar du växter som vårvicker, smånunneört och filtbjörnbär och fåglar som gök, härmsångare och törnskata. Även i det intilliggande vattenområdet Strömmarna finns ett rikt fågelliv, framförallt på vintern eftersom det strömmande vattnet gör att isen sällan lägger sig.

På berghällmarkerna närmast Bassholmen förekommer flera ovanliga insekter. 2006 upptäcktes den blåvingade gräshoppan, en ny art för kommunen. Metallvingesvärmare och purpurmätare är två andra ovanliga och färggranna insekter på denna lokal.

Kärlingesund med naturreservat och vacker gammal gårdsmiljö är ett fint exempel från förr på en lantgård i skärgården. Gården var kronohemman på 1600-talet. Omkring 1790 fanns här två sillsalterier och fyra trankokerier. Nuvarande gårdsbyggnader är som äldst från början av 1800-talet och inrymmer kursgård i en djärv tillbyggnad.

En restaurerad torpstuga, Klaras på Källaren, och spår av både en väderkvarn och en delvis uppmurad 1700-talsväg vittnar om gammal kulturbygd. Vägen ingår i vandringsleden Kuststigen.

Kärlingesunds naturreservat bildades 1978, men ombildades 2014. Då genomfördes också ett omfattande arbete med att öppna upp stora områden med gammal betesmark. Naturreservatet är cirka 100 hektar stort.

Föreskrifter för allmänheten

Besök gärna Kärlingesunds naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta,
  • ställa upp husvagn eller husbil,
  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser,
  • medföra okopplad hund,
  • eller att framföra motorfordon inom naturreservatet med undantag för anslutningsvägen från väg 785 Herrestad - Fiskebäckskil fram till naturreservatets parkeringsplats. (Gäller inte fastighetsägare till och från sin fastighet)

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun

Förslag på sidor