Kärlingesund

Kärlingesunds naturreservat ligger på Bokenäsets västligaste del och gränsar till vattenområdet Strömmarna. Naturreservatet består av gamla kulturmarker och större delen av reservatet är betesmark. Här finns många, stora gamla ekar, stengärdesgårdar, flera husgrunder och även inslag av ädellövskog såväl som vindpinade martallar.

I naturreservatet hittar man såväl en rik flora som ett omfattande fågelliv. Även i det intilliggande vattenområdet Strömmarna finns ett rikt fågelliv, framförallt på vintern eftersom det strömmande vattnet gör att isen sällan lägger sig.

Kärlingesunds naturreservat bildades 1978, men ombildades 2014. Då genomfördes också ett omfattande arbete med att öppna upp stora områden med gammal betesmark. Naturreservatet är cirka 100 hektar stort.

Föreskrifter för allmänheten

Besök gärna Kärlingesunds naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta,
  • ställa upp husvagn eller husbil,
  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser,
  • medföra okopplad hund,
  • eller att framföra motorfordon inom naturreservatet med undantag för anslutningsvägen från väg 785 Herrestad - Fiskebäckskil fram till naturreservatets parkeringsplats. (Gäller inte fastighetsägare till och från sin fastighet)

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun

Kontakt

David Alfredsson, +46 522‑69 63 83

Skogsförvaltare

david.alfredsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00