Majoreberg

Majorebergsområdet är ett naturvårdsområde med mycket höga naturvärden beläget utefter Kärraån, på kanten till Herrestadsfjället, strax väster om Uddevalla stad.

Naturvårdsområdet Majoreberg omger en del av Kärraån som slingrar sig från källsjöarna på Herrestadsfjället ända ner till Byfjorden.

Naturen i Majorebergsområdet är en unik bäckravin med stor biologisk mångfald och flera skyddsvärda arter, såsom öring, bäver, kungsfiskare och mindre hackspett.

Majorebergsområdet skyddades år 2023 genom att Uddevalla kommun och markägarna skrev på ett gemensamt avtal kring skydd av området, ett så kallat naturvårdsavtal.

Majorebergsleden

I området finns en anlagd vandringsled öppen för allmänheten. Vandringsleden är cirka 3,5 kilometer och bjuder på varierad natur och upplevelser. Första delen av leden är en grusväg där du kan gå även med barnvagn, resten av leden är en enklare stig med förstärkningar och broar där den korsar vattendraget.

Det finns två anlagda grillplatser längs med leden. Den första ligger i slutet av grusvägen och är lätt att ta sig till.

Leden anlades 2023 av markägarna som ville att fler skulle få möjlighet att njuta av den fantastiska naturen i bäckravinen.

Längd: Cirka 3,5 kilometer. Ledens första del är tillgänglig för barnvagn och enkel att gå, därefter är leden en kuperad stig.
Tid: Ungefär 1 - 1,5 timma.
Markering: Ledmarkering finns utefter leden.
Underlag: Grus och skogsstig
Parkering: Separat parkering finns för vandringleden, adress: Herrestadsfjället 120.

En man sitter på en bänk i ett hav av vitsippor i Majorebergsområdet

Föreskrifter för allmänheten

Alla är välkomna till Majorebergs naturvårdsområde, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra upp eld. (Att göra upp eld är endast tillåtet i eldstäder vid iordningställd rastplats)
  • Tälta
  • Ställa upp husvagn eller campa
  • Rida
  • Köra motorfordon
  • Plantera ut växter eller djur
  • Skada träd och buskar, exempelvis genom att bryta av kvistar

Naturvårdsförvaltare

JCE Group

Förslag på sidor