Svartedalen

Naturreservatet Svartedalen omfattar en imponerande bäckravin ca 1,5 kilometer nordväst om Bokenäs kyrka.

Svartedalen

Foto: Robert Wahlström

Ravinsluttningen väster om bäcken utgörs till stor del av betesmark och ovanför denna ligger ett ca 50-100 brett bälte med bokskog. Flera av bokträden är av imponerande storlek. Lövskogsmiljön i ravinen har ett rikt fågelliv med bland annat kattuggla, gröngöling, spillkråka, skogsduva, strömstare, härmsångare och stjärtmes.

På våren hittar du vitsippor, vårlök, gullpudra och desmeknopp i reservatet och sommartid finns här strutbräken, springkorn, stinksyska och hässleklocka.

Naturreservatet Svartedalen bildades 1969 och är cirka 15 hektar stort.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Svartedalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • bryta kvistar, plocka blommor eller gräva upp växter,
  • ha med hund,
  • tälta eller campa,
  • göra upp eld,
  • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper, avfall eller på annat sätt,
  • framföra motorfordon (gäller även moped),
  • eller använda transistorapparat.

Att naturreservatet bildades redan 1969 märks bland annat i föreskrifterna. ”Transistorapparat” är det knappt någon som vet vad det betyder längre, men föreskriften innebär i alla fall att man inte ska störa andra med hög musik eller liknande.

Naturvårdsförvaltare

Västkuststiftelsen

Förslag på sidor