Tjöstelsröd

Naturvårdsområdet ligger i en övergångszon mellan Bredfjället i öster och kustlandet i väster. Bäcken med sina raviner utgör en central del av området. Ett flertal stigar i området gör det lättillgängligt för fotvandring. 

Tjöstelsrödsbäcken hyser en värdefull öringstam, och utgör med omgivande vegetation en rik miljö för fågellivet. En serie forsar och fall är spektakulära inslag i landskapsbilden. Ekhagen i områdets nordvästra del inrymmer sju naturminnesfridlysta jätteekar.

Naturreservatet bildades 1988  och har en areal på ca 41 hektar. 

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturvårdsområdet Tjöstelsröd men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • elda annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • medföra okopplad hund.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Förslag på sidor