Ture dalar

Naturreservatet Ture dalar ligger i sydöstra delen av Uddevalla. Där har Hålebäcken, som är ett mindre biflöde till Bäveån, skurit sig ner i jordlagren och bildat ett djupt ravinsystem som till största del är skogbevuxet.

Jorden har mycket gamla snäck- och musselskal i sig från när området låg under havsytan för ca 10 000 år sedan och den skalblandade jorden har gett upphov till en rik flora. På ravinens slänter växer mycket ek, lönn, hassel, alm och olvon tillsammans med en rik örtvegetation. I botten av ravinen dominerar al ravinens botten. Det går en stig längs bäckflödet igenom hela naturreservatet.

Naturreservatet bildades 1991 och är cirka 7 hektar.

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka Ture dalars naturreservat men, tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • gräva upp eller plocka växter,
  • rida,
  • eller göra upp eld.

Naturvårdsförvaltare

Uddevalla kommun.

Förslag på sidor