Snäckskalstriangeln

Snäckskalstriangeln är arbetsnamnet för ett projekt att skapa en vandringsled som förbinder de tre reservaten Kuröds Skalbankar, Ramseröd och Bäveån nedre med varandra. Leden blir cirka 15 kilometer och kommer till viss del att följa Bohusleden, resterande sträckor görs helt nya.

Gemensamt för de tre naturreservaten är att det finns skalgrus i marken vilket innebär höga naturvärden med en intressant flora och fauna, och dessutom en spännande historia på grund av snäckskalsindstrin. På Kuröds skalbankar har vi idag vårt Skalbanksmuseum som är öppet under sommarsäsongen, juni-augusti. Tanken är att museét kan vara en naturlig startpunkt för leden, men det går bra att starta där det passar utefter leden. Informationstavlor kommer att finnas utefter leden i de olika reservaten.

Det är kommunen som driver projektet genom LONA-medel. Bohusläns museum är en viktig aktör i projektet, och kommunens intention är att lokala naturföreningar gärna ska vara delaktiga i arbetet. Just nu pågår uppmärkning och hela leden ska vara klar innan årsskiftet.

Logotyp för LONA projekt, ordet lona över en bild på sverigekartan.
En logotyp för projektet snäckskalstriangeln bestående av en snäcka framför en triangel.

Kontakt

Sofia Stengavel, +46 522‑69 73 11

Kommunekolog

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00