Gällande detaljplaner

I Uddevalla kommun finns ett antal gällande planer.

Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2004.

Plandokumenten består av plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt redogörelser.

För att se äldre planer kontakta samhällsbyggnad, planavdelningen

Uddevalla

Herrestad

Ljungskile

Bokenäs

Dragsmark

Forshälla

Högås

Resteröd

I Resteröd finns inga digitala detaljplaner

Skredsvik

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00