Grytingen 1:2, HE 166

Detaljplanen vann laga kraft 7 augusti 2016

Del av Grytingen 1:2 ochSmedseröd 1:8

Nybyggnad av18 villor

Planområdet är cirka 1,5 hektar och ligger i Grytingen, cirka 9 km nordväst om Uddevalla och 1 km från Torp köpcentrum, mellan riksväg E6 och Bohusbanan.

Inom det föreslagna planområdet har det tidigare skett en mellanlagring av bergkross under byggnationen av IKEA

Kontakt

Maria Åkerkvist, +46 522‑69 73 29

Planarkitekt

maria.akerkvist@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE166 Planbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE166 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samredo.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktsbild.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00