Anfasteröd 2:16, LJ 143

Detaljplanen vann laga kraft 8 januari 2015


Lyckornas Golfklubb, Ljungs församling

Det föreslagna området ligger inom Lyckorna, cirka 3 kilometer sydväst om Ljungskile centrum. I norr gränsar planen till villa bebyggelsen på Svinkullen och plangränsen går delvis inom befintligt område för en befintlig mindre väg.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

LJ143Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

LJ143Genomf.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

LJ143Samrredo.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

LJ143Utlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00