Grötån, LJ 138

Detaljplanen vann laga kraft 9 december 2011

Planområdet ligger i kommunens sydligaste del, cirka 8 kilometer söder om  Ljungskile.
Syftet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Grötån 1:30 pröva en utbyggnad av friliggande villor för helårsboende.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

LJ 138_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

LJ 138_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

LJ 138_Illustration.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00