Sunningebergen

Källdal 4:1 med flera fastigheter

Nybyggnation av bostadsområde

Området ligger norr om Sunningen, på västra delen av Ryssbergets höjdrygg.
Området omfattar cirka 45 hektar och kan bli ett attraktivt, stadsnära bostadsområde med närhet till hav och natur.

Området rymmer mellan 100 och 200 bostäder beroende på hustyper och lägenhetsstorlekar.

De olika delområdena ligger på platåer eller i slänter som erbjuder både goda solljusförhållanden, fina utblickar och en varierad bebyggelse.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna redogörelsen för programsamråd samt att man är beredd att upprätta detaljplan för området.
Miljö och Stadsbyggnad har ett uppdrag att ta fram ny detaljplan i området, men det är osäkert om och när en ny plan kan påbörjas.

Kontakt

Eva Schröder, +46 522‑69 73 05

Administratör

eva.schroder@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

4- planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

5- genomförandebeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationsplan

3. Illustrationsplan.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

7-programsamrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktsbild.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00