Tjöstelsröd 1:1

Skarsjövallen

Bostadsområde vid Skarsjövallen

Syftet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Tjöstelsröd 1:1 möjliggöra utbyggnad med friliggande villor samt flerbostadshus eller gruppbyggda småhus. Planområdet innefattar även ett område för utbyggnad av förskola.

Planförslaget omfattar 72 tomter för styckebyggda villor. Avsikten är att tomterna ska försäljas genom den kommunala tomtkön. De två områdena för mindr flerbostadhus alternativt gruppbyggda småhus beräknas inrymma 70-90 bostäder med äganderätt, hyres- eller bostadsrätt.

Kontakt

Mats Windmark, +46 522‑69 73 24

Planarkitekt

mats.windmark@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr 20140331.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf 20140331.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progredo 2014-03-31.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktsbild.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00