Brandstationen, Halla-Stenbacken 1:89

Ny brandstation med mera

Planområdet ligger mellan Västgötavägen och Exercisvägen, strax söder om Kurödsmotet i Uddevalla.

Planarbetets syfte är att pröva lämpligheten av en ny brandstation för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avsikten är att Uddevalla kommun ska bygga och äga stationen för att hyra ut den till förbundet.

Nästa gång ärendet behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i maj 2019.

Kontakt

Mats Windmark, +46 522‑69 73 24

Planarkitekt

mats.windmark@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Kungörelse

Kungörelse.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00