Brandstationen, Halla-Stenbacken 1:89

Ny brandstation med mera

Planområdet ligger mellan Västgötavägen och Exercisvägen, strax söder om Kurödsmotet i Uddevalla.

Planarbetets syfte är att pröva lämpligheten av en ny brandstation för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avsikten är att Uddevalla kommun ska bygga och äga stationen för att hyra ut den till förbundet.

Planförslaget ställs ut för granskning under tiden 25 juni till 22 augusti 2019. Handlingar ställs ut för allmänheten på:

  • Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30
  • Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider

Eventuella synpunkter skickas senast 22 augusti 2019 till:
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Du kan också lämna skriftliga synpunkter till Kontaktcenter i Rådhuset eller skicka med e-post till samhallsbyggnad@uddevalla.se.

Nästa gång ärendet behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i september 2019.

Kontakt

Mats Windmark, +46 522‑69 73 24

Planarkitekt

mats.windmark@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta A1.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Illustration

Illustration.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00