Wifi, fritt trådlöst nätverk

Uddevalla kommun vill erbjuda sina invånare och besökare möjlighet att använda fritt wifi på ett enkelt sätt. Därför har allmänheten möjlighet att koppla upp sig på fritt trådlöst nätverk i en stor del av kommunens fastigheter, bland annat på skolor, lokaler för vård och omsorg, kontaktcenter, Uddevalla stadsbibliotek och Rimnershallen.

Kommunens fria wifi heter UA Publikt. Du kan leta upp det via din smarta telefon, surfplatta eller dator med trådlöst nätverkskort och ansluta dig direkt. Det finns inget krav på inloggning och du kan använda internet fritt och utan begränsning i tid. Datahastigheten på UA Publikt uppgår till maximalt 5 Mbit/sekund.

Det trådlösa nätet kan användas till att surfa, läsa nyheter, använda säkrade och krypterade banktjänster, se på filmer, videosamtal och mycket mer. När du använder UA Publikt förbinder du dig att inte bryta mot några lagar och att inte diskriminera någon.

Nätverket är helt öppet vilket innebär att känsliga uppgifter kan snappas upp om man inte använder krypterade tjänster. Ett visst grundskydd finns genom att all datatrafik passerar kommunens brandväggar. Det innebär bland annat stopp för användning av olagliga fildelningstjänster.

Exempel på platser där det finns fritt wifi:

Uddevalla gymnasieskola: Agneberg, Margretegärde, Sinclair, Östrabo Y och Östrabo 1 Högskolecentrum Bohuslän
I17-området; Uddevalla vuxenutbildning
Kontaktcenter (Rådhuset)
Mötesplats Dalaberg
Rimnershallen
Ryttaren café och aktivitetscenter
Norgården servicebostäder (samlingssal, kontor)
Rosenhälls vård- och omsorgsboende
Uddevalla stadsbibliotek
Samtliga grundskolor
Stadshuset

Kontakt

Thore Andersson, it-strateg

+46 522‑69 60 86

thore.andersson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor