Facklan 1, 1138

Detaljplanen vann laga kraft 8 januari 2014

Planområdet ligger strax söder om Uddevalla centrum. Verksamheten i Söderskolan har upphört och planen föreslår att kvarteret i stället bebyggs med ett hundratal bostäder.

Planen föreslår totalt 150 bostäder, i huvudsak i fyravåningshus. Dock föreslås också ett punkthus i nio våningar nära korsningen Parkgatan- Studievägen. Där planeras seniorbostäder.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00