Facklan 1, 1138

Detaljplanen vann laga kraft 8 januari 2014

Planområdet ligger strax söder om Uddevalla centrum. Verksamheten i Söderskolan har upphört och planen föreslår att kvarteret i stället bebyggs med ett hundratal bostäder.

Planen föreslår totalt 150 bostäder, i huvudsak i fyravåningshus. Dock föreslås också ett punkthus i nio våningar nära korsningen Parkgatan- Studievägen. Där planeras seniorbostäder.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1138Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

UA1138IllkartaA2.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1138Samrredo.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00