Detaljplanen ligger vilande

Detaljplanen du söker ligger vilande tills vidare. Det innebär att inget arbete pågår med detaljplanen just nu, men arbetet är inte avslutat utan kan återupptas.

Påbörjade detaljplaner kan läggas vilande av olika orsaker, exempelvis att det inväntas beslut, långa utredningar eller andra åtgärder som behöver väntas in.

När detaljplanearbetet återupptas kommuniceras detta på plansidan under pågående detaljplaner.

Pågående detaljplaner>>

Detaljplaner som lagts vilande har ingen handläggare. Vill du ha mer information om en specifik detaljplan vänligen kontakta oss på samhällsbyggnad.

Förslag på sidor