Forshälla-Sund 1:8, Bållevik

Bållevik

Småbåtshamn

Det aktuella området ligger i och vid Byfjorden, väster om bostadsområdet Sundsstrand (fd Sundskogen)

Planarbetet syftar till att pröva lämpligheten enligt Plan- och Bygglagen för en småbåtshamn samt en badplats med parkering etc.

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Rapport marinarkeologisk

Marinarkeologi.pdf
Ikon dokument/fil

Rapport marinbiologisk

Marinbiologisk inventering.pdf
Ikon dokument/fil

Natur inventering på land

Naturinventering.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00