Skäret, skola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Forshälla-röd 2:12 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2020/XXXX
Kommundel: Forshälla, (Skäret)

Planinformation

Planarbetets syfte är att pröva möjligheten att bygga en skola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Igångsättning av ett detaljplanearbete har påbörjats under våren 2020.

Möjlighet att lämna synpunkter

Planarbetet är under uppstart och vi välkomnar synpunkter och dialog med allmänheten i ett tidigt skede. Information kommer att ske löpande och ni som är berörda av planen kommer att kontaktas under planarbetets gång.

För att kontinuerligt följa upp arbetets gång, prenumerera gärna på denna sida.

Eventuella frågor eller synpunkter skickas till:
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Du kan också skicka e-post till: samhallsbyggnad@uddevalla.se.

Detta har hänt i planarbetet

  • Förstudie hösten 2019
  • Planbesked lämnades 2020-03-25

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: vinter 2020/2021
  • Granskning: hösten 2021
  • Antagande: våren 2022
  • Laga kraft: tidigast våren 2022

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Bild som visar att planen fått planbesked

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Översiktskarta

Kartbild över Skäret

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00