Skäret, skola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Forshälla-röd 2:12 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2020/2210
Kommundel: Forshälla, (Skäret)

Planinformation

Planarbetets syfte är att pröva möjligheten att bygga en skola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Igångsättning av ett detaljplanearbete har påbörjats under våren 2020.

Detta har hänt i planarbetet

  • Förstudie hösten 2019
  • Planbesked lämnades 2020-03-25
  • Medborgardialog 29 och 30 september

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Dialogmöte 29, 30 september
  • Samråd: vinter 2020/2021
  • Granskning: hösten 2021
  • Antagande: våren 2022
  • Laga kraft: tidigast våren 2022

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Bild som visar att planen fått planbesked

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Översiktskarta

Kartbild över Skäret

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00