Västerby, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Västerby 1:7 samt Västerby 1:14
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 6,2 hektar
Diarienummer: PLAN.2015.65
Kommundel: Forshälla

Planinformation

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att genom att ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planarbete pågår inför samråd
  • Utredningar tas fram
  • Planhandlingar blir föremål för samråd enligt beslut SBN 2021-02-16 § 38
  • Samråd 2021-03-08 - 2021-04-02
Tidslinje

Tidslinje

Samrådsredogörelse

Förslag till detaljplan för Västerby 1:7 m.fl. har varit utställd på samråd mellan 2021-03-08 och 2021-04-02 på hemsidan, biblioteket i Ljungskile samt kommunens kontaktcenter på Rådhuset (Kungsgatan 29) i Uddevalla. Sakägare och intressenter har haft möjlighet att inkomma med sina synpunkter på förslaget under samrådstiden. Kommunen jobbar vidare med materialet och ska bemöta synpunkterna. Dessa ställningstaganden kommer att redogöras i en samrådsredogörelse som publiceras på hemsidan när det är klart. Därefter fortsätter arbetet mot granskningsskedet.

Kartor
Planområde

Planområde

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00