Västerby, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Västerby 1:7 samt Västerby 1:14
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 6 hektar
Diarienummer: 2008:5265
Kommundel: Forshälla

Planinformation

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att genom att ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planarbete pågår inför samråd
  • Utredningar tas fram
Planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Flygbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00