Västerby, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Västerby 1:7 m.fl.
Uppdragsledare: Olcay Gök
Yta: Cirka 6,2 hektar
Diarienummer: PLAN.2015.65
Kommundel: Forshälla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att genom att ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter samt modernisera befintlig detaljplan.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planarbete pågår inför samråd
  • Utredningar har tagits fram
  • Samråd 2021-03-08 till 2021-04-02
  • Kompletterande utredningar har tagits fram och planförslaget justerats
  • Granskning 2023-07-06 till 2023-08-23
  • Samhällsbyggnadsnämnden antog planen 2024-02-26 § 37
  • Planen fick laga kraft 2024-03-22
En bild som visar att planen har fått laga kraft

Planen har fått laga kraft (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartor
Planområde

Planområde

Mer information

Förslag på sidor