Västerby, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Västerby 1:7 samt Västerby 1:14
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 6,2 hektar
Diarienummer: PLAN.2015.65
Kommundel: Forshälla

Planinformation

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att genom att ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter.

Förslag till detaljplan har varit utställd på samråd. Kommunen jobbar vidare med materialet och ska bemöta synpunkterna. Dessa ställningstaganden kommer att redogöras i en samrådsredogörelse som publiceras på hemsidan när det är klart. Därefter fortsätter arbetet mot granskningsskedet.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planarbete pågår inför samråd
  • Utredningar tas fram
  • Planhandlingar blir föremål för samråd enligt beslut SBN 2021-02-16 § 38
  • Samråd 2021-03-08 - 2021-04-02
Tidslinje

Tidslinje

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartor
Planområde

Planområde

Förslag på sidor