Del av Herrestad 3:2 samt del av Källdal 4:7, flerbostadshus

Planfakta

Plannamn: Källdal 4:7 med flera
Yta: Cirka 1,6 hektar
Diarienummer: KS 2016/00141
Kommundel: Herrestad

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2016-05-25
  • Ärendet är pausat
  •  
Planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00