Frölandsgärdet, industri

Planfakta

Plannamn: Frölandsgärdet
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: Cirka 45 hektar
Kommundel: Uddevalla

Planinformation

Planförslagets syfte är att pröva möjlighet att tillskapa industrifastigheter och industrispår samt att bevara stora delar av naturområdet i sydost.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2019-11-27
  • Planarbete pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande: sommar 2024
  • Laga kraft: höst 2024

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över området

Bild över området

Förslag på sidor