Herrestad, förbindelseväg

Planfakta

Plannamn: Källdal 4:7 Herrestad 3:2
Uppdragsledare: Gustaf Palmborg
Diarienummer: 2020.1236
Kommundel: Herrestad
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragning av GC-vägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan som skapar en tryggare och snabbare koppling mellan områdena. Vidare så föreslås en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och en mer flexibel användning för förskolan inom området.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-02-26
  • Startmöte hölls 2020-10-06
  • Utredningar har tagits fram

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: hösten 2022
  • Granskning: vintern 2022/2023
  • Antagande: våren 2023
Bild som visar processen, planförslag tas fram

Planförslag tas fram (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00