Herrestad, förbindelseväg

Planfakta

Plannamn: Källdal 4:7 Herrestad 3:2
Uppdragsledare: Emmy Linder
Kommundel: Herrestad

Planinformation

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för en genomfartsväg mellan Lingatan och Norgårdsvägen.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-02-26
  • Planarbete pågår


Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande: vinter 2022
  • Laga kraft: vinter 2022
Bild som visar processen, Planförslag tas fram

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00