Herrestad Källdal, flerbostadshus

Planfakta

Plannamn: Källdal 4:7 med flera. (Del av Herrestad 3:2 samt del av Källdal 4:7)
Yta: Cirka 1,6 hektar
Diarienummer: 2020.1236
Kommundel: Herrestad

PLANEN ÄR VILANDE

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2016-05-25
  • Ärendet är pausat


Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt