Herrestad, kontor och verksamhet i kvarteret Sågen

Planfakta

Plannamn: Herrestad 1:8, 1:10 med flera, Kv Sågen
Yta: Cirka 1 hektar
Diarienummer: SBN 2016/00494
Kommundel: Herrestad

PLANEN ÄR VILANDE

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhet, kontor och handelsetableringar.

Det föreslagna området ligger cirka sex kilometer väst om Uddevalla centrum.
Området avgränsas av riksväg 44 i söder och ett mindre naturområde i norr.
Området delar infart med östra delarna av Torp köpcentrum genom anslutningen Hogstorpsvägen / riksväg 44.

Detta har hänt in planarbetet

  • Programsamråd genomfördes under tiden 28 januari - 9 mars 2016.
  • Planbesked beviljades 2016-11-10
  • Förhandlingar pågår
  • Planarbetet är pausat - planen är vilande

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00