Herrestad, kontor och verksamhet i kvarteret Sågen

Planfakta

Plannamn: Herrestad 1:8, 1:10 med flera, Kv Sågen
Yta: Cirka 1 hektar
Diarienummer: SBN 2016/00494
Kommundel: Herrestad

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhet, kontor och handelsetableringar.

Det föreslagna området ligger cirka sex kilometer väst om Uddevalla centrum.
Området avgränsas av riksväg 44 i söder och ett mindre naturområde i norr.
Området delar infart med östra delarna av Torp köpcentrum genom anslutningen Hogstorpsvägen / riksväg 44.

Detta har hänt in planarbetet

  • Programsamråd genomfördes under tiden 28 januari - 9 mars 2016.
  • Planbesked beviljades 2016-11-10
  • Förhandlingar pågår

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Programhandling

Planprogram.pdf
Ikon dokument/fil

Teknisk beskrivning geoteknik

Tekniskt PM Geoteknik, FB Engineering AB.pdf
Ikon dokument/fil

Trafikutredning

Trafikutredning WSP.pdf
Ikon dokument/fil

Geotekniskt PM

Tekniskt PM Geoteknik.pdf
Ikon dokument/fil

Riskutredning 2

Riskutredning, COWI.pdf
Ikon dokument/fil

Geotekniskundersökning

Geoteknisk undersökning rapport.pdf
Ikon dokument/fil

Trafikverkets synpunkter, bygglov

Synpunkter på bygglovsansökan, Trafikverket.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00