Holma, bostäder

Planfakta

Plannamn: Holma/Ekholma - Ny detaljplan
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Kommundel: Herrestad (Holma/Ekholma)

Planinformation

 Detaljplanens syfte är att pröva befintligt villaområde ur ett helhetsperspektiv och samtidigt skapa byggrätter för ytterligare 10 - 12 bostäder. Nuvarande användning som villaområde ändras inte.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked har lämnats
  • Samrådshandlingar tas fram och utredningar beställs


Planen är på granskning

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Bilder i planarbetet

Illustrationsbild, förslag till disposition

Illustrationsbild, förslag till disposition

Bild över nuvarande detaljplan

Bild på nuvarande detaljplan

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00