Överbyhöjd, ändring av plan

Planfakta

Plannamn: Ändring av del av detaljplan för del av Överbyhöjd 1:31
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Diarieummer: 2020/00066
Kommundel: Herrestad

Planinformation

Planförslagets syfte är ändra markbestämmelser, samt mindre administrativa bestämmelser för att underlätta byggnation av bostäder enligt nuvarande detaljplan.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2018-08-29
  • Samrådshandlingar har tagits fram 2019-2020
  • Samråd under tiden 29 juni - 20 juli 2020
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att avsluta planarbetet

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: höst 2020
  • Antagande: vinter 2020
  • Laga kraft: vinter 2020

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Bild som visar att planen är i samråd

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning 632.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00