Sunningebacken, ändring av byggrätter

Planfakta

Plannamn: Sunningebacken, del av Herrestad 5:12 med flera
Uppdragsledare: Daniel Andersson
Yta: Cirka 12 hektar
Diarienummer: 2011:1908
Kommundel: Sunningen

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för höjda byggrätter inom befintlig byggnadsplan.

Området är beläget i Sunningen ca 8 km väster om Uddevalla centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för fastigheter i området.

Det föreslås att kommunalt verksamhetsområde inrättas för hela området. Omvandlingen av fritidshus till åretrunthus har pågått länge i området och i dagsläget är hälften åretruntboende. Byggnadsplanen är föråldrad och området är numera en stadsdel i ett större Uddevalla, nära köpcentrum, skolor och rekreationsmöjligheter.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2011-08-18
  • Samråd genomfördes under tiden 29 november 2019 till 17 januari 2020

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planen är i samrådsfas

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Presentation vid informationsmöte

Presentation informationsöte 191114.pdf
Ikon dokument/fil

Protokoll från informationsmöte

Informationsmöte protokoll.pdf

Utredningar

Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning, komplettering

Kompletterande dagvattenutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Vatten och avloppsutredning

VA-utredning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00