Utby 5:8, ändring av plan

Planfakta

Plannamn: Utby 5:8
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Yta: Cirka 900 m2
Diarienummer: 2019.1011
Kommundel: Herrestad (Utby)
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mera information längst ner på sidan.

Planinformation

Detaljplanens huvudsyfte är att skapa en byggrätt för endast ett enbostadshus i Utby. Nuvarande användning i gällande detaljplan ändras från parkeringsplats till bostadsändamål. På området finns både servitut upplåtet för parkeringsändamål, samt parkeringar som vägföreningen har rätt att nyttja. Planförslaget inrymmer tre parkeringsplatser för allmänheten. Sökanden har ingått ett avtal med vägföreningen och avser att ersätta resterande parkeringsyta genom att skapa nya parkeringsmöjligheter norrut. Planområdet omfattar en yta av ca 900 m2.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked har lämnats
  • Samrådshandlingar har tagits fram
  • Planen var på samråd 1 november till 22 november 2021
  • Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-16, § 211
  • Planen var utställd för granskning 2022-06-24 till 2022-08-05
  • Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-22
En bild som visar att planen har antagits

Planen har antagits (klicka på bilden för att visa en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild från området

Bild från området

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se