Utby 5:8, ändring av plan

Planfakta

Plannamn: Utby 5:8
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Kommundel: Herrestad (Utby)

Planinformation

Detaljplanens primära syfte är att omvandla avsett plats från befintlig parkering till kvartersmark för en enbostadshus.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked har lämnats
  • Samrådshandlingar tas fram

 

Planen är på granskning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00