Ljungskile centrum, bostäder och handel

Planfakta

Projektnamn: Ljungskile centrum, Tjöstelsröd 4:2 m.fl
Uppdragsledare: Andréa Zidek
Diarienummer: PLAN.2020.4529
Kommundel: Ljungskile
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Planförslagets syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, handel, kontor och parkeringshus inom fastigheterna Simmersröd 1:81, Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61.

Detta har hänt i planarbetet

  • Positivt planbesked lämnades 2020-10-28
  • Uppstart våren 2022
  • Digital undersökning och informationsträffar under oktober 2022
  • Planarbete pågår, framtagande av handlingar

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: höst/vinter 2023
  • Granskning: vintern 2023/2024
  • Antagande: sommar/höst 2024
En bild som visar att planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över området

Bild över området

Preliminärt planområde

Förslag på sidor