Resteröd 1, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Resteröd 1
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 13,5 hektar
Diarienummer: 2019.1672
Kommundel: Resteröd

Planinformation

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering av byggrätter i befintlig planlagt område. Genom framdragning av kommunalt VA finns det möjlighet att pröva bebyggelse för åretruntboende.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planarbete pågår inför samråd
Planen har fått planbesked och förbereds inför samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Översiktskarta över området

Översiktskarta över området

Flygfoto över området

Flygfoto med preliminär markering av planområdet

Förslag på sidor