Resteröds-Strand, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Resteröds-Strand 2:6 med flera
Uppdragsledare: Karl Samuelsson
Yta: Cirka 4 hektar
Diarienummer: 2016/00554
Kommundel: Resteröd

Planinformation

Planområdet är beläget på Fräknestranden ca 4,5 kilometer från Ljungskile. Tillfart sker från Ulvesundsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för tolv nya bostadstomter.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planarbete pågår inför granskning

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Naturvårdsinventering

NVI Resteröd.pdf
Ikon dokument/fil

Arkeologisk förundersökning

Arkeologisk förundersökning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00